Vue 响应式数据绑定原理

2023-05-18 11:53:32

Vue 响应式数据绑定原理

Vue 是一款流行的前端框架,其最大的特点就是响应式的数据绑定。本文将简单介绍 Vue 的响应式数据绑定原理。

Vue 的响应式数据绑定原理是通过 Object.defineProperty 实现的。在 Vue 实例化时,Vue 会通过 walk 函数将 data 对象的每个属性转换成 getter 和 setter 函数。当属性被读取或设置时,就会执行对应的 getter 和 setter 函数,从而实现响应式数据绑定。

function walk(obj: Object) {
 const keys = Object.keys(obj)
 for (let i = 0; i< keys.length; i++) {
  defineReactive(obj, keys[i])
 }
}

function defineReactive(obj, key, val) {
 if (arguments.length === 2) {
  val = obj[key]
 }

 if (typeof val === 'object') {
  walk(val)
 }

 Object.defineProperty(obj, key, {
  enumerable: true,
  configurable: true,
  get: function reactiveGetter() {
   console.log(`Get value of ${key}:${val}`)
   return val
  },
  set: function reactiveSetter(newVal) {
   console.log(`Set value of ${key}:${newVal}`)
   val = newVal
  }
 })
}

const data = {
 name: 'Vue',
 version: 3,
 author: {
  name: 'Evan You',
  age: 31
 }
}

walk(data)

data.name
// Output: Get value of name:Vue
//    "Vue"

data.version = 4
// Output: Set value of version:4

data.author.age
// Output: Get value of author:{"name":"Evan You","age":31}
//    Get value of age:31
//    31

当数据发生变化时,会触发 setter 函数的执行,从而执行对应的更新函数,将页面中的数据更新成最新的值。

以上就是 Vue 响应式数据绑定原理的简单介绍。通过 Object.defineProperty 实现 getter 和 setter 函数,实现数据的响应式绑定。

 • 作者:
 • 原文链接:
  更新时间:2023-05-18 11:53:32