vue实现下拉功能

2022-09-17 10:47:40

今天做了一个功能,新增店铺分类下拉选择,选择,0代表员工餐,1代表商务餐,2代表员工餐和商务餐

<el-form-item label="大分类"
           prop="type">
     <el-select v-model="shopCateInfo.type"
           placeholder="请选择">
      <el-option v-for="item in options"
            :key="item.type"
            :label="item.typeName"
            :value="item.type">
      </el-option>
     </el-select>
    </el-form-item>
data(){
return{
    options: [{
    type: '0',
    typeName: '员工餐'
   }, {
    type: '1',
    typeName: '商务餐'
   }, {
    type: '2',
    typeName: '员工餐 & 商务餐'
   }],
}
}
 • 作者:程序媛之进击的菜鸟
 • 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_53884488/article/details/126017352
  更新时间:2022-09-17 10:47:40